VIP Medical Lublin | prywatna przychodnia | przychodnia specjalistyczna | przychodnia Chodźki Lublin

Strona główna Poradnie Alergologiczna

Poradnia Alergologiczna - Alergolog Lublin

Alergolog prowadzi prywatnie w Lublinie diagnostykę i leczenie w zakresie astmy oraz alergii pyłkowej i pokarmowej.

Do zajęć alergologa należy również wykonywanie testów skórnych z alergenów wziewnych i pokarmowych, badanie poziomu przeciwciał IGE całkowite, badanie czynnościowe płuc (spirometria), inhalacje, wymazy z nosa i gardła, próby tuberkulinowe, próby pilokarpinowe, badania poziomu chlorków w pocie w kierunku diagnostyki mukowiscydozy, immunotereapia swoista, tzw. odczulanie.

Alergolog przyjmuje prywatnie w godzinach określonych w grafiku.

Wykonywane procedury w poradni alergologicznej Vip Medical:
  • podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie choroby górnych i dolnych dróg oddechowych o możliwym podłożu alergicznym (uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa (pyłkowica), obturacyjne zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, stan astmatyczny, ostre zakażenie górnych dróg oddechowych, obturacyjne zapalenie oskrzeli, przewlekła zaporowa choroba płuc, astma aspirynowa, inne choroby układu oddechowego, alergie na jady owadów błonkoskrzydłych, niepożądane odczyny polekowe),
  • podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie choroby skóry o możliwym podłożu alergicznym (atopowe zapalenie skóry, zakażenia skóry i tkanki podskórnej, choroby pęcherzowe, zapalenie skóry i wyprysk, pokrzywka i rumień, obrzęk naczynioruchowy),
  • podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie choroby narządu wzorku o możliwym podłożu alergicznym (alergiczne zapalenie spojówek, zaburzenia spojówek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej),
  • podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie choroby przewodu pokarmowego o możliwym podłożu alergicznym( alergia pokarmowa, choroba jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk, uczuleniowe i związane z działaniem pokarmu zapalenie żołądkowo-jelitowe),
  • procedury wykonywane standardowo: diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena, ograniczony opis okresu przerw w chorobie, profilaktyka i promocja zdrowia, pełny opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz jego ocena; historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego, innego niż typowe, opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne,
  • zakres świadczonych badań diagnostycznych: rutynowe zdjęcie klatki piersiowej PA, zdjęcie klatki piersiowej boczne i warstwowe, zdjęcie zatok obocznych nosa i nosogardzieli, pletyzmografia impedencyjna klatki piersiowej, spirometria, donosowe próby prowokacyjne, poszukiwanie swoistych alergenów: testy skórne, IgE całkowite, IgE specyficzne, rinomanometria obiektywna, rinomanometria akustyczna, badanie kału w kierunku jaj pasożytów, ASO, próby wątrobowe i transaminazy, próba Rt 23, chlorki w pocie, badania bakteriologiczne- wymaz z nosa i gardła, mocz na posiew, wymaz bakteriologiczny ze zmian skórnych, badanie mykologiczne ze zmian skórnych, tympanometria i audiometria w uzasadnionych przypadkach,
  • kierowanie do planowego leczenia szpitalnego,
  • konsultacje w okresie przed i poszpitalnym, konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów, kontynuacje leczenia poszpitalnego,
  • zapobieganie i prewencja schorzeniom alergologicznym.

Lekarz

Gabinet

Specjalność

Dzień przyjęć

Godziny przyjęć

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Grafik przyjęć - poradnia alergologiczna

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

 


10:00 - 11:00

 


11:00 - 12:0012:00 - 13:00

 


13:00 - 14:0014:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00 


 


 

Przychodnia

VIP Medical

Przychodnia Specjalistyczna
ul. Chodźki 17 lok. 8
Lublin
tel. 664 409 602
e-mail: info@przychodnia-specjalistyczna.pl

Oferta dla Klientów indywidulanych.

Medycyna pracy. Oferta dla Klienta firmowego.

Wykwalifikowana kadra doświadczonych lekarzy.

10 specjalistycznych poradni medycznych.

Promocyjne ceny wybranych badań.